G765S-250+AFX24-MFT95-X1

$1,685.24

Globe Valve,2.5",3 Way,68Cv,w/ Spring Return,24V,MFT

Datasheet

Installation Instructions