G765S-250+EVB24-3

$1,510.84

Globe Valve,2.5",3 Way,68Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions