G765S-250+EVX120-3

$1,537.54

Globe Valve,2.5",3 Way,68Cv,w/ Non-Spring,120V,Floating Point

Datasheet

Installation Instructions