G765S-250+RVB24-3

$1,872.09

Globe Valve,2.5",3 Way,68Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions