G765S-250+RVX24-MFT

$1,929.04

Globe Valve,2.5",3 Way,68Cv,w/ Non-Spring,24V,MFT

Datasheet

Installation Instructions