G765S+AFBUP-X1

$1,353.89

Globe Valve,2.5",3 Way,68Cv,w/ Spring Return,24 -240V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions