G780+2*AFX24-MFT-S-X1

$1,554.62

Globe Valve,3",3 Way,85Cv,w/ Spring Return,24V,MFT,SW

Datasheet

Installation Instructions