G780+2*AFX24-MFT95-X1

$1,397.66

Globe Valve,3",3 Way,85Cv,w/ Spring Return,24V,MFT

Datasheet

Installation Instructions