G780-250+2*AFBUP-S-X1

$1,915.16

Globe Valve,3",3 Way,85Cv,w/ Spring Return,24 -240V,On/Off,SW

Datasheet

Installation Instructions