G780-250+2*AFBUP-X1

$1,877.43

Globe Valve,3",3 Way,85Cv,w/ Spring Return,24 -240V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions