G780-250+AFBUP-X1

$1,589.50

Globe Valve,3",3 Way,85Cv,w/ Spring Return,24 -240V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions