G780-250+AFX24-MFT-S-X1

$1,698.41

Globe Valve,3",3 Way,85Cv,w/ Spring Return,24V,MFT,SW

Datasheet

Installation Instructions