G780-250+EVX120-3

$1,635.06

Globe Valve,3",3 Way,85Cv,w/ Non-Spring,120V,Floating Point

Datasheet

Installation Instructions