G780+AFBUP-X1

$1,115.78

Globe Valve,3",3 Way,85Cv,w/ Spring Return,24 -240V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions