G780+AFX24-MFT-X1

$1,170.24

Globe Valve,3",3 Way,85Cv,w/ Spring Return,24V,MFT

Datasheet

Installation Instructions