G780DS-250+AFX24-MFT95-X1

$4,079.10

Globe Valve,3",3 Way,85Cv,w/ Spring Return,24V,MFT

Datasheet

Installation Instructions