G780DS-250+EVX120-3

$3,885.48

Globe Valve,3",3 Way,85Cv,w/ Non-Spring,120V,Floating Point

Datasheet

Installation Instructions