G780DS+AFB24-X1

$3,356.24

Globe Valve,3",3 Way,85Cv,w/ Spring Return,24V,On/Off

----