G780DS+AFX24-MFT-X1

$3,455.90

Globe Valve,3",3 Way,85Cv,w/ Spring Return,24V,MFT

Datasheet

Installation Instructions