G780DS+EVB24-3

$3,400.02

Globe Valve,3",3 Way,85Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions