G780S-250+2*AFBUP-X1

$1,979.93

Globe Valve,3",3 Way,85Cv,w/ Spring Return,24 -240V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions