G780S-250+AFX24-MFT95-X1

$1,921.56

Globe Valve,3",3 Way,85Cv,w/ Spring Return,24V,MFT

Datasheet

Installation Instructions