G780S-250+RVX24-MFT

$2,146.50

Globe Valve,3",3 Way,85Cv,w/ Non-Spring,24V,MFT

Datasheet

Installation Instructions