G780S+EVX120-3

$1,642.17

Globe Valve,3",3 Way,85Cv,w/ Non-Spring,120V,Floating Point

Datasheet

Installation Instructions