G780S+RVB24-3

$1,804.82

Globe Valve,3",3 Way,85Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions