G780S+RVX24-MFT

$2,048.98

Globe Valve,3",3 Way,85Cv,w/ Non-Spring,24V,MFT

Datasheet

Installation Instructions