ML6161B2073/U

$68.52
24V 50/60HZ. 45 TO 90 DEG STROKE. 3 MIN

Installation Instructions