ML6161C2007/U

$73.62
24V 50/60HZ. 45 TO 90 DEG STROKE. 90 SEC

Installation Instructions