V8043J1029/U

$95.47
ZONE VALVE N.O 24/60 1/2" NPT FOR 15 PSI STEAM.

Installation Instructions

Datasheet