Z2050Q-F+CQB24-3

$70.47

ZoneTight,0.5",2 Way 1.4 Cv,w/ Non-Spring,24V,On/Off/Floating

Datasheet

Installation Instructions