Z2050Q-F+CQBUP-3

$76.16

ZoneTight,0.5",2 Way 1.4 Cv,w/ Non-Spring,110 to 240V,On/Off/Floating

Datasheet

Installation Instructions